Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Οικονομία και Κυβέρνηση (Μέρος Γ')


          «Οι δύο εξουσίες λοιπόν, το sacerdotium και το imperium είναι καθιερωμένες στο Βυζάντιο νομοθετικά, και πορεύονται κατά αυτονόητο τρόπο ανταγωνιστικά. Αν δεν ήταν αυτές οι δύο εξουσίες ανεξάρτητες δεν θα παρουσίαζαν και τόσες ποικίλες αντιδράσεις. Ο G. Florovsky χαρακτηρίζει το πολιτικό αυτό σύστημα  ως «τόλμημα και απόπειρα», συγχρόνως όμως το θεωρεί «ανεπιτυχές και άτυχο πείραμα». Στον πρόλογο της έκτης Νεαράς του 535 λέγονται τα εξής αξιοπρόσεκτα: