Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Το όνομα μου δεν έγραψα...Το όνομα μου δεν έγραψα.
γνωστόν εστί τοίς πάσι.
Εί δε και σύ το αγνοείς
άκουε να το μάθης:
Εκ του ουδενός έχει αρχήν,
είς γην πρώτον εποιήθη.
Λοιπόν, γή ονομάζομαι, χώμα, πηλός, και σκόνη ·
και εκ της γης με έπλασε,
με μόρφωσεν ο Πλάστης,
και δια λογικής ψυχής με στόλισεν ως είμαι.
Και Μοναχόν με εποίησε, γιά νά τόνε δοξάζω.
Λοιπόν μή ζήτει πλέον τι για να αμαρτάνης.
Αλλά και σύ ευχαρίστησον και δόξασον Αυτόν τε
ως άξιον της δόξης Του και της ευχαριστίας.
Άναρχον μέν Γεννήτορα, συν τω Μονογενεί Του
Υιώ, και Αγίω Πνεύματι, Τριάδα Παναγίαν.
Όπως μας αξιώσειεν μερίδος σωζομένων.
Πρεσβείαις της γλυκείας μας Μητέρας Παναγίας
και Πάντων των Αγίων τε ευχαίς αυτών οσίαις.

Αμήν

«Έκφρασις Μοναχικής Εμπειρίας»
Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

4 σχόλια:

  1. Ειναι εξαιρετική και η ρήση Καζαντζάκη,-Κρίνετέ με σαν Θεός από τον κρυφό σκοπό που έχουν οι πράξεις μου.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή