Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Χαρακτηριστικά της Γνήσιας Αγάπης


Ερώτησις ΡΟΕ'

          Πως διακρίνεται εκείνος που αγαπάει τον αδελφό σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, και πως αποδεικνύεται εκείνος που δεν αγαπάει με αυτόν τον τρόπο.

          «Υπάρχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά της αγάπης· η λύπη και η αγωνία για εκείνα εξαιτίας των οποίων βλάπτεται εκείνος που αγαπιέται, και η χαρά και ο αγώνας για την πρόοδο του. Μακάριος είναι εκείνος που θλίβεται για κείνον που αμαρτάνει, γιατί ο κίνδυνος που διατρέχει είναι φοβερός, χαίρεται δε για κείνον που προοδεύει στην αρετή, γιατί το κέρδος του, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι ασύγκριτο.

          Το επιβεβαιώνει δε και ο απόστολος Παύλος, λέγοντας: «εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη», όπως προβλέπει πάντως η αγάπη του Χριστού, και ότι εάν « δοξάζεται ἓν μέλος» με προφανή σκοπό την ευαρέστηση στο Θεό «συγχαίρει πάντα τὰ μέλη». Εκείνος που δεν έχει αυτή τη διάθεση, είναι φανερό ότι δεν αγαπάει τον αδελφό.

Παιδαγωγική ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, τόμος Α', 205-206
Βασιλείου Δ. Χαρώνη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου