Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

«῏Ην δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ᾿ αὐτῷ γράμμασιν ῾Ελληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ ῾Εβραϊκοῖς» (Λουκ.23.38)
«Η αναγραφή στον τίτλο της κατηγορίας του Κυρίου έδειξε καθαρά ότι ο εσταυρωμένος είναι βασιλιάς της πρακτικής και φυσικής και θεολογικής φιλοσοφίας· γιατί λέει ότι ο λόγος είχε αναγραφεί Ρωμαϊκά, Ελληνικά και Εβραϊκά. Και με τη Ρωμαϊκή βέβαια εννοώ την πρακτική, επειδή η βασιλεία των Ρωμαίων, σύμφωνα με τον Δανιήλ, είχε χαρακτηρισθεί ως η πιο ανδρεία από τις επίγειες βασιλείες, και γνώρισμα της πρακτικής, περισσότερο από όλα, είναι η ανδρεία. Με την ελληνική επιγραφή εννοώ τη φυσική θεωρία, επειδή το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους είχε ασχοληθεί με τη φιλοσοφία της φύσεως. Τέλος με την Εβραϊκή επιγραφή εννοώ τη θεολογική διδασκαλία, επειδή ολοφάνερα στο έθνος αυτό είχε ανατεθεί από τον Θεό λόγω των πατέρων του».

Κύριλλου Αλεξανδρείας, ΕΠΕ 26, 276

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου