Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Η Άσκηση του Χριστιανικού πνεύματος


     «Στην αυθεντικά χριστιανική πνευματική ζωή είναι ξένη τόσο η επιθετικότητα του προσηλυτισμού όσο και η προπαγάνδα, με την ειδική σημασία της λέξεως αυτή. Η γνήσια χριστιανική ζωή είναι κατά τη φύση της αφανής, διακριτική, συνεσταλμένη, μυστική και εμβαθύνει διαρκώς η ίδια στον εαυτό της. Αυτή όμως η εσωτερική αυτοαπόκρυψη, η αναζήτηση του «κρυπτού», όπου θα ήταν δυνατόν να προσευχηθεί στο Πατέρα εν τω «κρυπτώ» (Ματθ.6.6), στην πλειονότητα των αρχαρίων της πνευματικής ζωής εμφανίζεται εξωτερικά σε όλη τη συμπεριφορά τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η συμπεριφορά αυτή στην ανόθευτη ευσέβεια θα είναι πάντοτε ευπρεπής, γι'αυτό και σε πολλούς διεγείρει θαυμασμό, που αυτοί εκδηλώνουν προς τον αθλητή της ευσέβειας.


     Ο τελευταίος ακούοντας επαίνους για την ευλάβεια του, πρίν ακόμα νικήσει μέσα του τα πάθη, υποβάλλεται σε μεγάλο πειρασμό και αρχίζει να συμπεριφέρεται «ευσεβώς», αλλά πλέον με κενοδοξία. Σύν τώ χρόνω, όταν η Χάρη τον εγκαταλείψει εξαιτίας της κενοδοξίας, θα εξακολουθεί να συμπεριφέρεται εξωτερικά σαν να ήταν πραγματικά ευσεβής, αλλά τότε εμφανίζεται σε αυτόν ιδιαίτερη πνευματική πονηρία, γνωστή με το όνομα Υποκρισία. Αυτή με τη ανοησία της είναι τόσο αποκρουστική στους ανθρώπους, ώστε τους απωθεί από την πίστη».

Το Μυστήριο της Χριστιανικής Ζωής
Γέροντας Σωφρόνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

they will never take our freedom

Loading...