Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Θεός και Πλατωνικές ιδέες


Στη σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σ' ένα διάλειμμα  το αφτί μου έπιασε έναν εξαίσιο διάλογο σαν ψίθυρο γλυκύτατο. Χριστιανομαθημένος, κατά Καβάφη, τεχνικός έλεγε σ' έναν φιλόσοφο ότι δεν πιστεύει σε Θεό, γιατί δεν τον βλέπει πουθενά στο ερευνώμενο από αστροναύτες σύμπαν. Κι ο φιλόσοφος του διηγήθηκε το εξής περιστατικό από τη διδασκαλία του Πλάτωνα.


Ο Διογένης ακούγοντας τον Πλάτωνα να μιλάει για τις ιδέες, και ν'αναφέρει την τραπεζότητα (δηλαδή την ιδέα του τραπεζιού) και την κυαθότητα (δηλαδή την ιδέα του κυάθου: του ποτηρίου) του είπε: φίλτατε Πλάτων, εγώ τραπέζει και κύαθο βλέπω, τραπεζότητα και κυαθότητα δεν βλέπω. Κι ο Πλάτων του απάντησε · Διογένη μου, μάτια, που βλέπουμε τραπέζι και κύαθο, έχεις · νού, που βλέπουμε τραπεζότητα και κυαθότητα, δεν έχεις.

(Νίκος Ματσούκας)

1 σχόλιο:

they will never take our freedom

Loading...