Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

«οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει» (Ιω. 9.31).

Μαρτυρία
Κατσαμάκης Κωνσταντίνος, Θεσσαλονίκη.
        
          «Κάποια φορά, πριν ξεκινήσω για το Όρος, η γυναίκα μου έγραψε ένα γράμμα για να το δώσω στον παππούλη. Επειδή όμως του έγραψε πολλά, ξεκίνησε να γράφει άλλο, μα κι εκείνο το σταμάτησε. Τελικά έγραψε ένα τρίτο, αλλά το πρωί ξέχασε να μου το δώσει. Όταν πήγα στο Όρος και συνάντησα τον παππούλη, μου λέει: «Πάλι μου έγραψε γράμματα η γυναίκα σου! Πες της ότι τα πήρα όλα!» Λέω: «Παππούλη, πότε σας έστειλε γράμμα;». Ήξερα ότι δεν του είχε ταχυδρομήσει κάποιο γράμμα. Μετά κατάλαβα ότι όχι μόνο είχε «δει» τα γράμματα, αλλά ήξερε και τι έγραφαν, με το χάρισμα που είχε» (Μαρτυρίες Προσκυνητών, Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, σελ.295). 

«οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει» (Ιω. 9.31).

          Ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Μ. Δαμαλάς σχολιάζει: «Τούτο δε λέγεται ιδίως εντάυθα ουκ ακούει επί τοιούτοις θαύμασιν, ως ορθώς ο Ζυγαδυνός συμπληροί, δηλ. ώστε τελέσαι δι'αυτών τοιαύτα θαύματα. [...] Μόνον γαρ τους θεοσεβείς και ποιούντας το θέλημα αυτού, τους ευσεβείς και δικαίους και αγίους ανδρας εισακούει περί τοιούτων παρακαλούντας, και δωρείται την θαυματουργικήν αυτού δύναμιν» (Ερμηνεία εις το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Νικολάου Μ.Δαμαλά, σελ.454-455).


          Την ευχή του Γέροντα να έχουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

they will never take our freedom

Loading...