Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Πως και με ποιό τρόπο γίνεται η συμβολική απεικόνιση του ανθρώπου απο την Εκκλησία του Θεού και ο εκκλησιασμός της Εκκλησίας σαν ανθρώπων απο αυτόν

  
        «Και πάλι με άλλο τρόπο της θεωρίας έλεγε ότι η αγία Εκκλησία του Θεού είναι ο άνθρωπος· σαν ψυχή έχει το ιερό βήμα, νού της το ιερό θυσιαστήριο, και σώμα το ναό. Γιατί είναι εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου, γινωμένου κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Έτσι με το ναό, όπως με σώμα, προβάλλει την ηθική φιλοσοφία· με το ιερό βήμα, όπως με ψυχή, αναπτύσσει πνευματικά τη φυσική θεωρία· με το ιερό θυσιαστήριο, όπως με το νού, φανερώνει τη Μυστική Θεολογία.
   
        Έλεγε ακόμα ότι ο άνθρωπος είναι Εκκλησία Μυστική, που με το σώμα του, όπως με το ναό, λαμπρύνει την πρακτική ικανότητα της ψυχής με την ενάρετη άσκηση των εντολών σύμφωνα με την ηθική φιλοσοφία· με την ψυχή του, όπως με ιερό βήμα, προσφέρει με το λόγο στο Θεό τους απο τις αισθήσεις προερχομένους λόγους κατά την άσκηση της φυσικής θεωρίας, αφού δεχτούν την καθαρά πνευματική περιτομή της ύλης· και με το νού, όπως με θυσιαστήριο, με μιάν άλλη πολύλογη και πολύφθογγη σιγή προσκαλεί την πολυύμνητη μέσα απο τα άδυτα της σκοτεινής κι ακατανόητης μεγαλοφωνίας σιγή της θεότητας. Και που την οικειώνεται, όσο γίνεται στον άνθρωπο, με τη μυστική θεολογία και γίνεται τέτοιος που πρέπει να είναι αυτός, που αξιώθηκε να τον επισκεφθεί ο Θεός και που σφραγίστηκε με τις ολόφωτες λάμψεις του».

Φιλοκαλία, ΕΠΕ, τόμος 14
Μάξιμος ο Ομολογητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

they will never take our freedom

Loading...