Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Η απόκτηση της Γνώσης


«Η απόκτηση της γνώσης είναι ένας αγώνας, δεν είναι ένας παθητικός αναλογισμός. Η φιλοσοφία, που έχει αποβλέψει στην ολοκληρωμένη γνώση, δεν επεζήτησε μόνο να γνωρίσει τον κόσμο, αλλά και να τον αλλάξει. Αποτελεί ματαιοδοξία του Μάρξ να ιδιοποιηθεί τούτη την ιδέα, αφού αποτελεί μέρος όλης της αληθινής σοφίας. Η φιλοσοφία όχι μόνον επιθυμεί να αντιληφθεί το νόημα, αλλά επιθυμεί και τον θρίαμβο αυτού του νοήματος.


Η φιλοσοφία ποτέ δεν θα συνδιαλλαγεί με το ανεννόητο δεδομένο του κόσμου, θα προσπαθήσει είτε να το διαπεράσει κατευθυνόμενη προς ένα άλλο κόσμο, προς ένα κόσμο που έχει νόημα, είτε να ανακαλύψει τη σοφία που φέρνει φώς στον κόσμο και τροποποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη σ'αυτόν, πρός το καλύτερο. 

Έτσι η πιο βαθιά και πιο διακεκριμένη φιλοσοφία, πίσω από το φαινόμενο ανακάλυψε το νοούμενο, το πράγμα καθεαυτό· πίσω από την αναγκαιότητα της φύσεως αποκάλυψε την ελευθερία, και πίσω από τον υλικό κόσμο αποκάλυψε το πνεύμα. Ακόμα και όταν η φιλοσοφία αρνείται τον «άλλο», τον νοούμενο κόσμο, και πάλι προβάλλει προς το μέλλον έναν καλύτερο κόσμο, μια ανώτερη κατάσταση του κόσμο στις επόμενους καιρούς, και τούτον, εν τέλει, με κάποια έννοια, νοούμενον». 


Δοκίμιο Εσχατολογικής Μεταφυσικής, το πρόβλημα της γνώσης και της αντικειμενοποίησης
Νικόλαος Μπερδιάγιεφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου